Kristityn kuluttajansuoja

Kristinusko on vähitellen antamassa tilaa sekularismille.

Luterilaisen kirkon jäsenmäärä vähenee vuosittain n. 60 000 henkeä ja on nykyisi 66 % Suomen väestöstä. Koko 1900 luvun kirkon jäsenmäärä on ollut 90 %.

Eivätkö ihmiset enää usko Jumalaan vai mistä on kysymys? Epävarmuutta varmaan herättää se, että Suomessakin on varsinaisten kirkkojen (12) lisäksi erilaisia ryhmiä, joilla kaikilla on oma teologia. Kaikkien uskoa perustellaan Raamatulla.

Sitä sitten tulkitaan ja saadaan aikaan eri versioita, jotka tuntuvat paremmilta kuin toisten näkemykset. Siinä ihminen helposti eksyy, kun alkaa ajatella mikä kirkoista olisi oikea.
Vai ovatko peräti kaikki väärässä? Vai, onko se nyt ihan sama, millainen oppi on?

En voisi uskoa Jumalaan, jonka mielestä opetukset olisivat mitä tahansa. Tässä on pähkinää purtavaksi. Tuohon kysymykseen voi hakea vastausta kirjani Omistettu Totuudenetsijälle avulla. Siinä kirkkojen virallisille tahoille esitettiin 35 kysymystä – tavallisia ihmisen kysymyksiä. Kirkoilla on puheenvuoro. Kysymys on kristityn kuluttajansuojasta ja siksi tärkeä.

Mitä sitten merkitsee kun ihmiset vähitellen menettävät uskonsa?

Uskon heikentyminen kirkkoon ja Jumalaan merkitsee myös moraalin heikentymistä. Tällä on seurauksensa. Ajattelen paljolti luterilaisen kirkon ansioksi, kun Suomi on valittu seitsemättä kertaa maailman onnellisimmaksi kansaksi. Kirkko on tolkuttanut suomalaisiin päihin evankeliumia useita satoja vuosia. Se on jättänyt jälkensä geeniperimään. Olen tätä mieltä vaikka en itse kuulu kirkkoon.