Uusi näkökulma

Ihmisen Poika, 252 sivua. Tilattavissa PDF -muotoisena näiltä sivuilta tai
PAINETTUNA KIRJAKAUPASTA.

Jeesus Nasaretilainen  tunnetaan neljän eri tekstin perusteella. Nyt nuo evankeliumien tekstit on koottu ensimmäistä kertaa yhdeksi tarinaksi, jossa kuitenkin on kaikki evankeliumien kertomukset mukana. Yhtenäisen tekstin perusteella on helpompi muodostaa kuva Jeesus Nasaretilaisen elämästä ja hänen opetuksistaan ihmisille.

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes yhdessä kertovat mitä tuolloin tiedetään tapahtuneen ja mitkä tapahtumat niin suuresti ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Yhtenäinen kertomus antaa tähän vanhaan tekstiin uutta näkökulmaa.

Teksti on kristinuskon ja raamatun ydin. Aiemmat kirjoitukset ennustavat näistä tapahtumista ja myöhemmät kirjoitukset selittävät niitä. Länsimainen kulttuuri pohjaa paljolti  tähän tekstiin.

Koska kysymys on maailmaan eniten vaikuttaneesta tekstistä, se ansaitsee n. 2000 vuoden jälkeen tulla julkaistuksi yhtenäisenä kertomuksena.

Tämä kirjaharvinaisuus on nyt tässä.