Alfa & Oomega

Ihmisen Poika
Jeesus Nasaretilainen
Jeesus Kristus
Messias
Hyvä paimen
Jumalan karitsa
Vapahtaja
Lunastaja
Maailman valo
Elävän Jumalan Poika, Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas, Sana,
Immanuel, Jehova, Herra Sebaot, Israelin Pyhä, Minä Olen, Alfa & Oomega


”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”
-Joh.1: 1-5

Jeesus Nasaretilainen on historian vaikuttavin persoona.

Hän eli noin 33 vuotiaaksi. Hänen julkinen toimintansa kesti ainoastaan kolme vuotta. Hän ei käynyt koskaan ulkomailla, eikä puhunut vieraita kieliä. Hän ei seuraajineen valloittanut yhtään kaupunkia tai maata. Hän ei kirjoittanut yhtään kirjaa. Silti hänellä lasketaan nykyisin olevan n. kaksi miljardia seuraajaa. Hänestä on kirjoitettu lukemattomia kirjoja.

Jeesuksen opetukset luovat länsimaisen kulttuurin moraalisen pohjan ja taustan.
Ei sillä, että niitä olisi aina noudatettu, mutta niihin vertaamalla voi tarkistaa yksilön ja yhteiskunnan henkisen tilan.
Ne ovat joka tapauksessa olennainen osa länsimaista kulttuuriperintöä.

Nytkin on kirjoitettu kaksi kirjaa.

Ensimmäinen kirja, Ihmisen Poika kertoo Hänen tarinansa ja opetuksensa, sen mitä siitä on muistiin merkitty, alusta asti, mistä kaikki lähti ja mihin se johti.

Toinen kirja, Omistettu totuuden etsijälle keskittyy siihen mitä hänen jälkeensä tapahtui. Maailma ei ollut enää ennallaan.

Kannattaa lukea.