Kirjoja maailmankuvasta

Tuskin kenestäkään on kirjoitettu yhtä paljon kuin Jeesus Nasaretilaisesta.
Nytkin on kirjoitettu kirjoja.
Jeesuksen opetukset luovat länsimaisen kulttuurin moraalisen pohjan ja taustan.

Jeesus Nasaretilaisen elämäkerta. Ensimmäistä kertaa yhtenäisenä kertomuksena. Yksi tarina. Neljä kertojaa.

Hyvä kirja totuuden etsijälle. Kristityn kuluttajansuojan kannalta on oleellista tietää millainen kanta kirkolla on tavallisiin ihmisen kysymyksiin.

Kurkostus maailmanselitysten maailmaan kristityn näkökulmasta. Nykyisin sekularismi valtaa alaa ihmisten mielissä. On mielenkiintoista lukea miten viisaat ja oppineet miehet perustelevat omaa näkemystään.